Filtreleme
Fiyat
TL TL
Stok Durumu
1
1 den 3 e 3 (1 sayfa) ürün gösteriliyor

Karnabahar Fidesi Nasıl Yetiştirilir?

Karnabahar Fidesi dikim için hazır olduklarında, fideleri dikmek için toprağa çukurlar açılır. Çoğu durumda gübreleme, damlama sulama ve yabancı ot mücadelesi gibi uygulamalar uygulanır. Ticari karnabahar çeşitlerinin çoğu, dikim işleminden 60-150 gün sonra hasat edilebilirler. Dikim işleminden hasada kadar süren zaman çeşide, iklim koşullarına ve dikilen fidelerin yaşına bağlıdır. Hasat sadece elle, makas veya bıçak kullanılarak yapılır ve aynı alanda birkaç el hasat yapılabilir. Bunun nedeni, çiftçilerin piyasa talebini karşılayabilmeleri için sık ve sürekli ekim işlemi yapmalarıdır. 

Hasattan sonra karnabahar yetiştiricileri, mahsulden geri kalanını sürerek bitkileri imha ederler. Ayrıca, hastalıklarla mücadele etmek veya toprağın besin değerlerinin tükenmesini önlemek için mahsul değişimi yaparlar (Brassicaceae familyasına ait olmayan bitkiler kullanırlar).

Karnabahar yetiştiriciliğinde sınırlayıcı faktör her zaman iklimdir. Bitki, karnabahar yetiştiriciliğinin hedefi olan çiçekli başı geliştirebilmesi için ılıman hava sıcaklığını tercih eder. Dona karşı oldukça hassastır ve 0 ° C’nin altındaki hava sıcaklıkları bitkide sorun yaratır. Aynı zamanda, yüksek hava sıcaklıkları da, özellikle çiçeklenme döneminde, başlarda renk değişimine ve çiçeklenmeye neden olur. Ortalama olarak optimum hava sıcaklıkları 14-20 ° C’dir; buna rağmen, bazı hibrit çeşitler kısa bir süre 30 ° C ve üzeri olan hava sıcaklıklarını tolere edebilirler. 

Öncelikle, uygulayacağımız yetiştirme yöntemini ve bölgemizde yetişen karnabahar çeşitlerini seçmek oldukça önemlidir. Karnabahar yetiştirmek için iki yöntem vardır, bunlar: ilki doğrudan açık alana ekim işlemi, ikincisi ise özel tohum yataklarına ekim ve daha sonra başka yere dikim işlemi yapmaktır.

Karnabaharın İklim ve Toprak İstekleri- Karnabahar nerede yetiştirilebilir? 

Karnabahar doğal olarak soğuk mevsim sebzesidir. Hatta, bazen 4 ° C’nin altındaki hava sıcaklıklarını bile sorunsuz bir şekilde tolere edebilir. Buna rağmen, karnabaharın yetişmesi için ortalama olarak optimum hava sıcaklıkları 14-20 °C’dir. Karnabahar bitkisi ilk yetişme aşamalarında daha yüksek hava sıcaklığına maruz kalırsa, büyük olasılıkla kalın gövde geliştirecektir ve çiçek başın gelişimi gecikecektir. 20 ° C’nin üzerindeki hava sıcaklıklarında, bitki yapraklı baş oluşturmaya başlar. Bu, kaçınmamız gereken bir durumdur. 26 ° C’nin üzerindeki hava sıcaklıkları muhtemelen taçlarda renk değişikliğine ve başların çiçek açmasına neden olacaktır, dolayısıyla karnabaharın kalitesi ve ticari değeri düşecektir. Buna rağmen, günümüzde kısa bir süre 37 °C ve üzerinde olan hava sıcaklıklarına dayanıklı ve genetik olarak ayarlanmış hibrit karnabahar çeşitleri de bulunmaktadır. 

Karnabahar çeşitli topraklarda yetişebilir. En iyi şekilde hafif asidik (pH değeri yaklaşık olarak 6.5) topraklarda yetişir. Bitkilerin yüksek toprak ve su tuzluluğu oranına toleransı orta derecedir. Karnabaharın güneşi sevmesine rağmen, çoğunlukla alıcılar hafif sarı başların yerine beyaz başları satın almayı tercih etmektedirler. Bu nedenle, birçok çiftçi başlarda sararmayı önlemek için başların etrafındaki dış yaprakları başları saracak şekilde bağlarlar. 

Karnabahar Yetiştiriciliğinde Toprak Hazırlığı

Temel toprak hazırlığı karnabahar fidelerinin dikim işleminden birkaç hafta önce başlar. Bu dönemde çiftçiler tarlayı pulluk ile iyice sürerler. Sürme işlemi, toprağın havalandırılmasını arttırır ve toprağın drenajını olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda, taş ve diğer yabancı nesneleri topraktan çıkarır. 

Dikim işleminden bir hafta önce, birçok çiftçi, daima yerel lisanslı bir tarım uzmanına danıştıktan sonra, iyi yanmış gübre veya ticari ve yavaş salınımlı gübre ile dikim öncesi gübreleme uygular. Çoğu çiftçi, doğal gübreyi traktör kullanarak uygular. Bu işlemden bir gün sonra, damlama sulama sistemi borularını döşemek için uygun bir zamandır. Sulama sisteminin kurulumundan sonra, bazı çiftçiler toprak dezenfektanları gibi işlemler uygulayabilirler. Toprak analizi ile dezenfeksiyon sonucuna bağlı olarak sulama sistemi üzerinden toprak dezenfektanları uygulayabilirler (bölgenizdeki lisanslı bir tarım uzmanına danışın). 

Karnabahar Dikimi ve Dikim Mesafeleri – Hektar Başına Bitki Sayısı

Tarlaya karnabahar fidanı dikimi söz konusu olduğunda, dikim işlemi yapılabilecek iki ana dönem vardır. İlk dönem erken ilkbaharda dikim işlemi ile başlar, böylece karnabahar yaz aylarında hasat için hazır olur. İkinci dönem de ise, sonbaharda dikim işlemi yapılır ve bu durumda hasat kış aylarında gerçekleşir. 

Birçok durumda, açık tarlada karnabahar dikmek için en uygun dönem sonbahardır. Ancak, bu durumda, bitkilerin baş oluşturabilmeleri için soğuğa maruz bırakılmaları (vernalizasyon) gerektiğini unutmayın.Çiftçiler genellikle 3 ila 5 haftalık fideleri tercih ederler. Bu noktada, bitkiler 3-5 gerçek yaprak geliştirmiş ve ortalama yükseklikleri 12 cm olur.  

Tüm hazırlık aşamalarından sonra (sürme işlemi, temel gübreleme, toprak işleme, sulama sistemi kurulumu), dikim işlemi yapabiliriz. Üreticiler, genç fidelerin tam olarak dikim yerlerini belirler. Devamında, çukurlar açılır ve fideler dikilir. Fideleri, tohum yataklarında oldukları derinlikte dikmek önemlidir. Birçok yetiştirici 2-3 haftada bir düzenli olarak karnabahar dikmeyi tercih eder. Bu şekilde karnabahar hasadı belirli aralıklarda yapılır ve böylece piyasanın karnabahar talebi karşılanmış olur.

Üreticiler karnabahar fidelerini tek veya çift sıra halinde dikerler. Tek sıra dikimde bitkiler arasında mesafe 20-40 cm ve sıralar arasında 40-90 cm mesafe bırakılır. Çift sıra dikimde ise, her iki çift sıra arasında 1 m mesafe ve her bir çift sırada ise, iki sıra arasında 30 cm mesafe bırakılır. Sıraların üzerinde bitkiler arasındaki mesafe ise 20-40 cm’dir.

Çoğu zaman, çiftçiler hektar başına 25000-40000 adet fide dikmektedirler (1 hektar = 10.000 metrekare). Bir hektarda bitki sayısı 20.000 veya 50.000 (aşırı yoğun) olabilen durumlarda vardır. Bitkiler arasındaki mesafe ve bitki sayısı karnabahar çeşidine, iklim koşullarına ve elbette piyasada talep edilen karnabahar büyüklüğüne bağlıdır. 

Karnabaharın Su İstekleri ve Karnabahar Yetiştiriciliğinde Sulama Sistemleri 

Karnabahar bitkileri genellikle kuraklığı tolere edemezler; üretilen ürünün kalitesi, su-stresli koşullar altında önemli ölçüde düşer. Bu nedenle, çoğu profesyonel üretici kış aylarında bile bitkilerini düzenli olarak sulamaktadır. Öte yandan ise, aşırı su kök çürüklüğüne neden olabilir, bu da bütün bitkinin yok olmasına ve önemli derecede verim kaybına neden olabilir. Karnabahar 2-3 gün su altında kalırsa, bu bitkilerde ölüme neden olabilir. 

Söz konusu sulama olduğunda, sulamanın gerekli olduğun önemli dönemler vardır, ilki tohumların filizlenmesine kadar süren ilk aşamalardır, ikincisi ise çiçek başın oluşum dönemidir. Çoğu üretici iki günde bir belirli miktarda su vererek bitkilerini sular. İlk aşamalarda az miktarda su verirler ve bitki büyüdükçe belirli zaman aralıklarında su miktarını arttırırlar. Yaz aylarında her gün sulama yapmak gerekebilir. 

Tabii ki, su istekleri değişik hava ve toprak koşullarında farklı olabilir. Örneğin, ağır killi topraklarda kumlu topraklara kıyasla daha az sulama yapmak gerekir. Farklı karnabahar çeşitlerinin de farklı su istekleri olabilir.

Ticari karnabahar yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan sulama sistemi damla sulama sistemidir.

Karnabahar Hasadı- Karnabahar Nasıl ve Ne Zaman Hasat Edilir? 

Karnabahar çeşitlerinin çoğu dikim işleminden 60-150 gün sonra hasat için hazırdır. Buna rağmen, hasat zamanı karnabahar çeşidine ve çevre koşullarına bağlıdır. Çiçek başlar, karnabahar çeşidine bağlı olarak belirli ve uygun boyuta ulaştığı andan itibaren hasat yapılır. Başlar sıkı ve düzgün bir renge sahip olmalıdır.

Hasat akşam saatlerinde elle, makas veya bıçak kullanarak yapılır. Aksi takdirde, güneş ışığı taçlarda sararmaya ve yapraklarda solmaya neden olabilir. Üreticiler, taçların etraflarında 3-4 iç yaprak bırakacak şekilde taçları keserler. Hasatta gecikme olursa, bu başlarda gevşek yapıya ve sararmaya neden olur, bu nedenle karnabaharın kalitesi önemli ölçüde azalır. 

Hektar Başına Karnabahar Verimi 

İyi bir verim hektar başına 20-40 ton veya 25.000 adet taç olacaktır. Unutmayın ki, 1 hektar = 10.000 metrekaredir. Her başın ağırlığı çeşide ve yetiştirme koşullarına bağlıdır. Yukarıda belirtilen verim, yılların deneyimi ile deneyimli karnabahar üreticileri tarafından elde edilebilir. Karnabahar yetiştiriciliği önemli bir gelir sağlayabilir. Son yıllarda Güney Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde karnabahar talebinde artış gözlemlenmiştir.