Filtreleme
Fiyat
TL TL
Stok Durumu
1
1 den 3 e 3 (1 sayfa) ürün gösteriliyor

Brokoli fidesi nasıl yetişir ve nasıl yetiştirilir?

Çoğu ticari brokoli yetiştiricisi, iç alana tohum (melez) ekerek brokoli yetiştirmeye başlar. Genç fidelerin büyümesini ve dikim işlemine hazır olmalarını beklerken (normalde 30 gün sürer), toprak hazırlığı yaparlar. Toprağı sürerler, bir önceki mahsulden geri kalanları ve yabancı otları çıkarırlar ve iyi yanmış gübre ile birlikte bazal gübreyi toprağa entegre ederler. Ayrıca damlama sulama sistemini kurarlar.  

Fideler dikim için hazır olduklarında, fideleri dikmek için toprağa çukur açılır. Çoğu durumda gübreleme, damlama sulama ve yabancı ot mücadelesi gibi uygulamalar uygulanır. Ticari brokoli çeşitlerinin çoğu, dikim işleminden 60-90 gün sonra hasat edilebilirler. Dikim işleminden hasada kadar süren zaman çeşide, iklim koşullarına ve dikilen fidelerin yaşına bağlıdır. Hasat sadece elle, makas veya bıçak kullanılarak yapılır ve aynı alanda birkaç el hasat yapılabilir, özellikle sürekli dikim yapılmış ise. Karnabaharın aksine, her brokoli bitkisi birden fazla baş verebilir. Hasattan sonra brokoli yetiştiricileri, mahsulden geri kalanını sürerek bitkileri imha ederler. Ayrıca, hastalıklarla mücadele etmek veya toprağın besin değerlerinin tükenmesini önlemek için mahsul değişimi yaparlar (Brassicaceae familyasına ait olmayan bitkiler kullanırlar). 

Brokoli yetiştiriciliğinde sınırlayıcı faktör her zaman iklimdir. Bitki, brokoli yetiştiriciliğinin hedefi olan çiçekli başları geliştirebilmesi için ılıman hava sıcaklığını tercih eder. Dona karşı oldukça hassastır ve 0 ° C’nin altındaki hava sıcaklıkları bitkide sorun yaratır. Aynı zamanda, yüksek hava sıcaklıkları da, özellikle çiçeklenme döneminde, başlarda sorunlara neden olur. Ortalama olarak optimum hava sıcaklıkları 10-20 ° C’dir; buna rağmen, bazı hibrit çeşitler kısa bir süre 30 ° C ve üzeri olan hava sıcaklıklarını tolere edebilirler. Ortalama bir verim elde etmek istiyorsak, brokoli bitkilerimiz sıcak havalardan önce veya sonra olgunlaşmalı ve çiçekli baş oluşturmalıdır.

Brokolinin İklim ve Toprak İstekleri- Brokoli nerede yetiştirilebilir? 

Brokoli doğal olarak soğuk mevsim sebzesidir. Brokolinin yetişmesi için ortalama olarak optimum hava sıcaklıkları 10-20 ° C’dir. Brokoli bitkisi ilk yetişme aşamalarında daha yüksek hava sıcaklığına maruz kalırsa, büyük olasılıkla yoğun gövde geliştirmeye başlayacak ve çiçekli taçların gelişimi gecikecektir. 20 ° C’nin üzerindeki hava sıcaklıklarında, bitki yapraklı taçlar oluşturmaya başlar. Bu, kaçınmamız gereken bir durumdur. 26 ° C’nin üzerindeki hava sıcaklıkları muhtemelen taçların çiçek açmasına neden olacaktır ve dolayısıyla brokolinin kalitesi ve ticari değeri düşecektir. Buna rağmen, günümüzde kısa bir süre 37 °C ve üzeri olan hava sıcaklıklarına dayanıklı ve genetik olarak ayarlanmış hibrit brokoli çeşitleri de bulunmaktadır. 

Brokoli, çeşitli topraklarda yetişebilir. En iyi şekilde hafif asidik topraklarda (pH 6 ila 6,5) yetişmesine rağmen, çiftçiler bazen nötr ila hafif alkali olan topraklarda brokoli yetiştirmeyi önerirler. Bunun nedeni ise, hafif alkali pH değerleri olan topraklarda, kök uru veya (“clubroot”) hastalığının gelişmesini önleyebilmektir. Plasmodiophora brassicae patojeni kök uru’na neden olur. Bu patojen asidik toprakları tercih eder, ancak pH değeri 7’nin üzerinde olan topraklarda da bu patojenin gelişmesi engellenebilir. Bitkilerin yüksek toprak ve su tuzluluğu oranına toleransı orta derecedir.

Brokoli Yetiştiriciliğinde Toprak Hazırlığı

Temel toprak hazırlığı brokoli fidelerinin dikim işleminden birkaç hafta önce başlar. Bu dönemde çiftçiler tarlayı pulluk ile iyice sürerler. Sürme işlemi, toprağın havalandırılmasını arttırır ve toprağın drenajını olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda, taş ve diğer yabancı nesneleri topraktan çıkarır. 

Dikim işleminden bir hafta önce, birçok çiftçi, daima yerel lisanslı bir tarım uzmanına danıştıktan sonra, yanmış gübre veya ticari ve yavaş salınımlı gübre ile dikim öncesi gübreleme uygular. Çoğu çiftçi, yanmış gübreyi traktör kullanarak uygular. Bu işlemden bir gün sonra, damlama sulama sistemi borularını döşemek için uygun bir zamandır. Sulama sisteminin kurulumundan sonra, bazı çiftçiler toprak dezenfekte gibi işlemler yapabilirler. Toprak analizi ile dezenfeksiyon sonucuna bağlı olarak sulama sistemi üzerinden toprak dezenfektanları uygulayabilirler (bölgenizdeki lisanslı bir tarım uzmanına danışın). 

Brokoli Dikimi ve Dikim Mesafeleri – Hektar Başına Bitki Sayısı

Tarlaya brokoli fidanı dikimi söz konusu olduğunda, dikim işlemi yapılabilecek iki ana dönem vardır. İlk dönem erken ilkbaharda dikim işlemi yapmak demektir, böylece brokoli yaz başı gibi hasat için hazır olur. İkinci dönem ise, sonbaharda dikim işlemi yapmak demektir ve bu durumda hasat kış aylarında gerçekleşir. 

Birçok durumda, açık tarlada brokoli dikmek için en uygun dönem sonbahardır. Çiftçiler genellikle 3 ila 5 haftalık fideleri tercih ederler. Bu noktada, bitkiler 3-5 gerçek yaprak geliştirmiş ve ortalama yükseklikleri 12 cm olur. 

Tüm hazırlık aşamalarından sonra (sürme işlemi, temel gübreleme, toprak işleme, sulama sistemi kurulumu), dikim işlemi yapabiliriz. Üreticiler, genç fidelerin tam olarak dikim yerlerini belirler. Devamında, çukurlar açılır ve fideler dikilir. Fideleri, tohum yataklarında oldukları derinlikte dikmek önemlidir. Birçok yetiştirici 2-3 haftada bir düzenli olarak brokoli dikmeyi tercih eder. Bu şekilde brokoli hasadı belirli aralıklarda yapılır ve böylece piyasanın brokoli talebi karşılanmış olur. 

Üreticiler brokoli fidelerini tek sıra halinde dikerler. Bu şekilde bitkiler arasındaki mesafe 40-50 cm ve sıralar arasındaki mesafe ise 45-80 cm’dir. 

Çoğu zaman, çiftçiler hektar başına 25000-40000 adet fide dikmektedirler (1 hektar = 10.000 metrekare). Bir hektarda bitki sayısı 20.000 veya 50.000 (aşırı yoğun) olabilen durumlar da vardır. Bitkiler arasındaki mesafe ve bitki sayısı brokoli çeşidine, iklim koşullarına ve elbette piyasada talep edilen  brokoli büyüklüğüne bağlıdır. 

Brokolinin Su İstekleri ve Brokoli Yetiştiriciliğinde Sulama Sistemleri 

Brokoli bitkileri genellikle kuraklığı tolere edemezler; üretilen ürünün kalitesi, su-stresli koşullar altında önemli ölçüde düşer. Bu nedenle, çoğu profesyonel üretici kış aylarında bile bitkilerini düzenli olarak sulamaktadır. Öte yandan ise, aşırı su kök çürüklüğüne neden olabilir, bu da bütün bitkinin yok olmasına ve önemli derecede verim kaybına neden olabilir. Brokoli bitkileri 2-3 gün su altında kalırlarsa, bu bitkilerin ölümü ile sonuçlanabilir.  

Söz konusu sulama olduğunda en önemli dönemler, ilk olarak tohumların filizlenmesine kadar süren ilk aşamalar, ikinci olarak ise çiçekli taç oluşumu dönemidir. Çoğu üretici her gün sık sık bitkilerini sular. İlk aşamalarda az miktarda su verirler ve bitki büyüdükçe belirli zaman aralıklarında su miktarını arttırırlar. Yaz aylarında, her gün sulama yapmak gerekebilir. Tabii ki, bitkinin su istekleri değişik hava ve toprak koşullarında farklı olabilir.

Ticari brokoli yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan sulama sistemi damla sulama sistemidir.

Brokoli Hasadı

Brokoli çeşitlerinin çoğu dikim işleminden 60 ila 90 gün sonra hasat için hazırdır. Buna rağmen, hasat zamanı  brokoli çeşidine ve çevre koşullarına bağlıdır. Çiçek taslakları, brokoli çeşidine bağlı olarak belirli ve uygun boyuta ulaştığı andan itibaren hasat yapılır. Başlar sıkı ve düzgün bir renge sahip olmalıdır. Normalde önce ana taç hasat edilir. Yan taçlar daha sonra olgunlaşır. İlk baş hasat edildikten sonra, ikinci bir başın büyümesini teşvik etmek için normal gübreleme ve sulama uygulamalarına devam edebiliriz. 

Hasat akşam saatlerinde elle, makas veya bıçak kullanarak yapılır. Aksi takdirde, güneş ışığı yapraklarda solmaya neden olabilir. Üreticiler başın altında 10-15 cm sap bırakacak şekilde keserler ve sapın yapraklarını çıkarırlar. Hasatta gecikme olursa, bu başlarda gevşek yapıya ve sararmaya neden olur, bu nedenle brokolinin kalitesi önemli ölçüde azalır. 

Hasat edilen brokoli başları normalde soğuk hava depolarında saklanır. Bu şekilde, çiftçiler ve tüccarlar birkaç gün veya birkaç hafta boyunca brokoli başlarının kalitelerini kaybetmemeleri önlenir. Depolama sıcaklığı yaklaşık 0 °C ve nem seviyeleri % 95 şeklinde depolanır.